Testovací ampulka hořlavých plynů

 

145,00 Kč

Ampulka s testovacím plynem pro funkční zkoušky detektorů hořlavých plynů SPH-7-METAN, SPH-71-METAN, GIS91-LPG, GIS91-CNG. Dle platné legislativy je nutné provádět každé 4 měsíce funkční zkoušky detektorů hořlavých plynů.